Goede NL lobby tegen absurde boetes
| 12:15 | Truckstar Redactie

Goede NL lobby tegen absurde boetes

Op dinsdag 18 december was in het Europees Parlement een interessante bijeenkomst met een duidelijke boodschap wat betreft onredelijke boetes voor chauffeurs in Europa.

Een goed Nederlands initiatief om het probleem van de absurde boetes hoog op de Europese agenda te krijgen. De bijeenkomst was namelijk georganiseerd door de Nederlandse Europarlementariërs Corien Wortmann (CDA) en Peter van Dalen (CU), en TLN. Aanwezig waren tevens een hoge afgevaardigde van de Europese Commissie: Keir Fitch, en vertegenwoordigers van TLN, EVO, Febetra en IRU, maar ook twee organisaties waar politie- en handhavingsdiensten uit Europese landen in verenigd zijn: Tispol en Euro Contrôl Route. Ook Truckstar was aanwezig, en we tekenden onderstaand verslag op.

Niet alleen de aanwezigheid van al deze organisaties en mensen was interessant. Peter van Dalen: “Het unieke van vandaag is dat iedereen op één lijn zit.” Daarmee doelt van Dalen op de handhavers, de transportsector en de Europarlementariërs Corien Wortmann en zichzelf.

Dezelfde boetes en weg met de 28 dagenregeling

De boodschap was dan ook duidelijk: we willen een geharmoniseerd boetebeleid in Europa. Dezelfde boetes voor dezelfde overtredingen op de rij- en rusttijdenwet. Bovendien moet de 28 dagenregeling verdwijnen. Vooral TLN hamert hier al een tijdje op.

Tijdens de bijeenkomst kreeg iedereen het standpunt van TLN in een zogeheten ‘position paper’. “De introductie van de digitale tachograaf maakt het mogelijk om elke overtreding op de rij- en rusttijden tot op de seconde uit te lezen een lange tijd terug te kijken”, schrijft TLN. “En daar gaat het mis”, benadrukte Peter Sierat van TLN. “Deze 28 dagenregeling was bedoeld om te kunnen zien of een chauffeur zijn weekendrust wel krijgt. Dan is het logisch om een langere periode terug te kijken.”

De werkelijkheid laat echter zien dat vooral onze Zuid-Europese vrienden de 28 dagenregeling hebben aangegrepen om bizarre boetes uit te delen voor kleine overtredingen die weken eerder zijn begaan. Dit leidt tevens tot constante stress bij chauffeurs, én tot manipulatie en frauduleus gedrag.  

Europese Commissie verdedigt zich
De vertegenwoordigers van Tispol en Euro Contôl Route zien ook wel wat in de harmonisering van het boetebeleid en daarmee is het punt duidelijk. Zelfs de afgevaardigde van de Europese Commissie, (Deputy Head of the Cabinet of Vice President Kallas) Keir Fitch, toonde sympathie. Hij vertelde dat de Europese Commissie weet heeft van de problemen en vindt dat chauffeurs eerlijk behandeld moeten worden. Maar Fitch was er tevens als de kippen bij om zich te verdedigen: “Lidstaten zijn erg terughoudend om de Europese Commissie de mogelijkheid te geven om wetgeving te maken.”

Niet bindende aanbevelingen
Erger nog is dat het probleem van de bizarre boetes al sinds 2006 speelt, en ook al lang op diverse agenda’s staat, Fitch: “In 2007 hebben we een werkgroep opgericht en daar zijn zes aanbevelingen uitgekomen die de lidstaten helpen met hun boetebeleid.” Die aanbevelingen zijn echter niet bindend en hebben daarom weinig tot niets geholpen om het leed en de stress van de chauffeur te verminderen.

Werkt Europa wel goed?
Je kan je dus afvragen of Europa wel goed werkt voor haar burgers. De Europese Commissie verzint de digitale tachograaf plus de 28 dagenregeling en scherpt tegelijkertijd de rij- en rusttijden iets aan. De lidstaten geven hun eigen draai aan de interpretatie daarvan, met alle stress en boeteleed van dien. Aanbevelingen worden niet opgevolgd en vervolgens zenden we als sector, handhavers en Europarlementariërs een sterk signaal naar de Europese Commissie. Maar die zegt simpelweg dat ze niet meer kan doen omdat ze de bevoegdheden daartoe niet krijgt overgedragen van de lidstaten.

Niet perfect en pionieren
“De Europese samenwerking is inderdaad niet perfect, helaas”, moet ook Corien Wortmann aan ons toegeven. “Maar vergeleken met twintig jaar geleden is er wel veel vereenvoudigd. We moeten oppassen dat we niet het hele systeem afkraken omdat het deels niet perfect is”, aldus Wortmann, die daarmee aangeeft dat het wegvallen van de grenzen voor chauffeurs een enorme vereenvoudiging van de werkzaamheden heeft betekend.

“We zitten er als Nederland ook dubbel in”, zegt Wortmann verder. “Onze minister van justitie is erg terughoudend met het overdragen van bevoegdheden aan Brussel.” Precies het probleem waar Fitch het over had. “En we moeten ons realiseren dat we met het transport qua Europese samenwerking vooruit lopen op allerlei andere terreinen”, benadrukt Wortmann. Hier wordt echt gepionierd!”

Nederlands-Duits model

Wat Peter van Dalen betreft was de bijeenkomst in ieder geval een succes. “Want we hebben de handhavers en de transportsector nu op één lijn! Dat was het kernsucces van vandaag. Maar het einddoel is dat de verkeersveiligheid verbetert.”

Van Dalen weet ook hoe dat moet: “De 28 dagen-controle moeten we doen bij de bedrijven, tijdens bedrijfscontroles. Dat werkt uitstekend, zo blijkt inmiddels in Nederland. En ook in Duitsland gaan ze steeds meer die kant op. Dit Nederlands-Duitse model moeten we verder uitdragen, vooral ook richting de Zuid-Europese landen. We gaan de goede kant op, en vandaag hebben we het meest krachtige signaal gegeven wat we konden hebben!”

De IRU verzamelt al een tijdje voorbeelden van absurde en onredelijke boetes via deze internetlink.

Foto: In Frankrijk kun je als chauffeur de meest lullige boetes krijgen voor kleine overtredingen, weken eerder begaan. Het land is samen met Italië, Spanje en België een goed voorbeeld van hoe het helemaal mis is gegaan met het handhavings- en boetebeleid in Europa. (ANP)

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie