zwaar vrachtverkeer
| 15:14 | Arjan Olsthoorn

Geen zwaar vrachtverkeer meer in centrum Amsterdam

Amsterdam scherpt de regels voor zwaar vrachtverkeer in de binnenstad aan. Vanaf 1 oktober 2021 krijgen vrachtwagens zwaarder dan 30 ton geen ontheffing meer om door de zone Centrumring te rijden. De maatregel is nodig om onze eeuwenoude bruggen en kademuren te beschermen.

Het gebied waar straks de nieuwe regel geldt, is iets groter dan de 7,5 ton-zone die momenteel geldt. Amsterdam kiest voor de hele Centrumring: stadsdeel Centrum en een deel van de Zeeheldenbuurt (zie kaartje). Daarnaast vervalt een aantal routes in het centrum, die vrachtwagens zonder ontheffing nu nog kunnen nemen.

zwaar vrachtverkeer

Het gebied waar straks de nieuwe regel geldt.

Slechte staat

Veel kademuren en bruggen in Amsterdam verkeren in slechte staat omdat er sinds de jaren 80 stelselmatig te weinig geld is uitgetrokken voor onderhoud. “We zijn ons bewust dat we met deze maatregelen veel vragen van de logistieke sector, maar gelukkig zit de branche constructief met de gemeente aan tafel”, licht wethouder Egbert de Vries toe aan AT5. “Deze aanscherping is bittere noodzaak vanwege de staat van onze bruggen en kademuren.”

Uitzonderingen

Bedrijven met vrachtwagens zwaarder dan 30 ton die in het centrum moeten zijn, moeten dus op zoek naar alternatieven. Alleen als er een ‘ondeelbare’ lading vervoerd wordt of als het gaat om ‘bijzondere voertuigen’ zoals verhuiswagens, kan men een route-ontheffing aanvragen. Per aanvraag toetst de gemeente of de bruggen en kademuren onderweg het gewicht van het voertuig aankunnen.

Zwaar verkeer is nodig om de stad te bevoorraden, afval in te zamelen, te verhuizen, te bouwen maar ook om materiaal aan en af te voeren om kademuren te herstellen. Alle voertuigen zwaarder dan 7,5 ton hebben sowieso een ontheffing nodig om de zone in te komen. Met zo’n ontheffing mogen ze niet parkeren binnen 3 meter van de waterkant en moeten ze stapvoets over drempels rijden.

Uitvoerbaar en te handhaven

De nieuwe maatregel moest uitvoerbaar en te handhaven zijn. Daarom werkt de gemeente samen met vertegenwoordigers van verschillende logistieke partijen. Gemeente Amsterdam verwacht meer aanvragen voor ontheffingen in de toekomst, omdat het gebied groter is geworden. Tevens laat de gemeente weten het proces om een ontheffing aan te vragen te verbeteren, waardoor aanvragers sneller uitsluitsel krijgen. Amsterdam test weegmatten waarmee ter plekke het gewicht van een vrachtwagen kan worden gewogen. Ook wordt er gekeken of camera’s met kentekenherkenning bij de S100 gebruikt kunnen worden.

Samenwerken met bedrijfsleven

Naast de hierboven genoemde aangescherpte regels voor zwaar verkeer, vraagt de gemeente ook steeds meer op het gebied van luchtkwaliteit (uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtvoertuigen in 2025) en verkeersveiligheid. Amsterdam wil met het bedrijfsleven op korte termijn een intentieverklaring opstellen. Via het samenwerkingsplatform logistiek 020 is het mogelijk om samen concrete acties te ondernemen om deze verandering stap voor stap te doen.

Meer informatie is te vinden op amsterdam.nl/zwaarverkeer

4 Reacties
Meepraten? Schrijf hier jouw reactie