Geen vooruitgang LZV-beleid Europa
| 17:51 | Korneel Luth

Geen vooruitgang LZV-beleid Europa

Het Europees Parlement heeft vandaag tegen de grensoverschrijdende inzet van LZV’s gestemd.

Naast de Transportcommissie van het Europees Parlement een maand geleden, heeft nu ook het voltallige Europarlement tegen het Europees vastleggen van de grensoverschrijdende inzet van LZV’s gestemd.

Vandaag werd in het Europarlement gestemd over een wijzigingsvoorstel van de Europese Commissie van vervoersrichtlijn 96/53 over maten en gewichten voor vrachtauto’s.

Eén van de voorgestelde wijzigingen hierin was om grensoverschrijdend vervoer van LZV’s in de nieuwe richtlijn op te nemen. Echter, noch de Transportcommissie, noch de plenaire vergadering ziet heil hierin. Het voorstel kon, vreemd genoeg, opnieuw niet op een meerderheid van de stemmen rekenen.

Dat betekent dat de huidige situatie gehandhaafd blijft. Landen mogen onderling afspreken of ze elkaars LZV’s accepteren, of niet.

Teleurstelling maar verdere beperkingen voorkomen

Nederlandse Europarlementariërs reageren teleurgesteld op de stemming van vandaag. Een verdere beperking van de inzet van LZV’s was echter ook mogelijk geweest maar werd ternauwernood voorkomen. De groene en socialistische partijen in Europa en de spoorlobby zien de de LZV namelijk het liefst verder beperkt worden en hadden daar op in gezet.

Corien Wortmann, Europarlementslid voor het CDA, stemde voor het opnemen van de LZV in de nieuwe richtlijn. Zij is teleurgesteld over de uitslag maar blij dat erger voorkomen werd: “Door forse steun van de spoorlobby dreigde een meerderheid die beperking te steunen. Dit hebben we gelukkig kunnen voorkomen, zo blijft tenminste de huidige situatie gehandhaafd.”

Het is echter een gemiste kans om de LZV niet het Europese groene licht te geven voor  grensoverschrijdende inzet. Het CDA was daar erg voor geweest, zegt Wortmann: “Omdat die trucks een bijdrage leveren aan beperking van files en milieuvervuiling. Dat is helaas niet gelukt. Maar de linkse fracties en spoorlobby zijn er gelukkig niet in geslaagd de bestaande praktijk te veranderen. Dus grensoverschrijdend vervoer kan gewoon plaatsvinden als lidstaten aan beide zijden van de grens dat goedkeuren.”

Peter van Dalen: ‘vooroordelen en ongefundeerde cijfers’

Volgens Peter van Dalen, (CU), eveneens Europarlementslid en vicevoorzitter van de Transportcommissie van het Europees Parlement, laten tegenstanders van de ecocombi zich leiden door vooroordelen en ongefundeerde cijfers.

“In Nederland rijden al jaren ecocombi´s rond. Uit onderzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat deze vrachtwagens bijdragen aan minder files en minder milieuvervuiling. Tegelijkertijd wordt de verkeersveiligheid niet aangetast en leidt de LZV ook niet tot extra infrastructuurkosten.”

“Tegenstanders weigeren deze feiten onder ogen te zien en draaien zo de verdere ontwikkeling van de ecocombi de nek om: dat is een klap in het gezicht van de innovatieve Nederlandse wegvervoersector”, zegt van Dalen teleurgesteld.

LZV's op meer wegen
In Nederland bewijst de LZV al jaren haar goede diensten; gelukkig wordt daar niet aan getornd.

TLN en EVO teleurgesteld maar blij met andere voorstellen

Teleurgesteld zijn tevens branche-organisaties TLN en EVO. Zij begrijpen niet waarom Europa de grensoverschrijdende inzet van LZV’s niet ziet zitten.

Wel te spreken zijn TLN en EVO over enkele andere voorstellen die wel werden aangenomen, waaronder het toestaan van extra voertuiglengte. De bedoeling daarvan is om onder andere de stroomlijn van trucks te verbeteren. Ook komen er soepelere voorschriften omtrent het vervoer van 45 voets containers.

Na de plenaire stemming in het EP, moet de Raad zich nog over het voorstel uitspreken. Dit zal rond de zomer gebeuren. Daarna moet de Raad en het EP tot een gemeenschappelijk standpunt komen. Dit zal naar verwachting in het najaar gebeuren.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie