Geen nieuwe kansen LZV Europa
| 13:43 | Korneel Luth

Geen nieuwe kansen LZV Europa

De Europese regelgeving rond de LZV blijft onveranderd.

Dat is de uitkomst van een debat en een stemming in het Europees Parlement vanmorgen. Het debat ging over maten en gewichten in het wegvervoer. Ook de LZV stond op de agenda.

De Europese Commissie wil meer duidelijkheid over de wettelijke status van de LZV op Europees niveau. Maar dat is niet gelukt en er komen al helemaal geen nieuwe Europese kansen voor de LZV.

Peter van Dalen als hoofdrolspeler

Eén van de hoofdrolspelers in het debat was de Nederlandse Europarlementariër en schaduwrapporteur in dit dossier, Peter van Dalen (CU). Hij is sterk voorstander van een bredere inzetbaarheid van de LZV en steunde het voorstel van de Europese Commissie voor meer duidelijkheid.

Maar wat behelste dat voorstel nou precies? Wij spraken met Benjamin Beldman, de assistent en woordvoerder van Peter van Dalen.

Afwijkende maten

Beldman: “In de oude richtlijn bestond de LZV als een voertuigcombinatie met afwijkende maten. Standaard is bijvoorbeeld 18,75 meter, maar niet 25,25 meter. In de richtlijn staat dat met afwijkende maten bepaald nationaal vervoer verricht mag worden dat niet van noemenswaardige invloed is op de internationale concurrentie in de vervoersector.”

“Maar wat is nu noemenswaardige invloed?”

Beldman: “Om daarover duidelijkheid te scheppen heeft de Europese Commissie in 2012, bij monde van toenmalig Eurocommissaris Kallas, verklaard dat de Commissie de grensoverschrijdende inzet van de LZV als niet-noemenswaardige invloed op de internationale concurrentie beschouwt, mits beide landen de ecocombi nationaal ook toestaan”, aldus Beldman.

“Dat is goed nieuws voor buurlanden die beiden de ecocombi willen inzetten, bijvoorbeeld Nederland en Vlaanderen: daar mag de ecocombi de grens over”, legt Beldman uit.

LZV's op meer wegen
Grensoverschreidend tussen buurlanden die beide LZV’s toestaan, is ook vanuit Europa toegestaan.

Europees Parlement: niets veranderen

“De Europese Commissie wilde de uitspraak van Kallas formaliseren. Maar het Europees Parlement wil daar niet aan. Aan de huidige situatie is daarmee niets veranderd.”

Maar gek is het wel, Beldman: “Als je kijkt naar de resultaten van alle onderzoeken over de Nederlandse LZV, dan zie je dat die geen gevaar is voor de verkeersveiligheid of voor de infrastructuur en dat de milieuwinst aanzienlijk is.”

“De status van de LZV zou daarom niet alleen onduidelijk moeten blijven, of gelijk moeten blijven aan de uitspraak van 2012”, concludeert Beldman. “De LZV moet een regulier vervoersmiddel worden.”

Stap te ver voor Groenen en Socialisten

Dat is duidelijk nog een stap te ver voor het Europees Parlement: “De Groenen en de Socialisten zijn fel tegen de LZV. Het zijn vooral Europarlementsleden uit bepaalde Duitse deelstaten en uit Oostenrijk.”

“Vanuit het Verenigd Koninkrijk, Ierland, de Scandinavische landen en Finland is er geen oppositie. In die landen rijden hogere, langere en zwaardere trucks. Daar snappen ze de voordelen van de LZV.”

Duizendste LZV op de weg
In Nederland geven we het goede voorbeeld met de LZV.

Nederland geeft goede voorbeeld

Wat de Nederlandse LZV betreft zegt Beldman: “Het is sowieso mooi dat we de LZV in Nederland hebben en dat die gewoon blijft. Daarmee geven we het goede voorbeeld en bovendien is de Nederlandse milieu-uitstoot van het transport lager en is het Nederlandse wegtransport efficiënter.”

“Dat is gewoon goed. Maar het zou beter zijn als die voordelen door heel Europa gedeeld kunnen worden.”

Klik hier voor het nieuwsoverzicht

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie