FNV verliest zaak tegen Vos Transport
| 14:29 | Korneel Luth

FNV verliest zaak tegen Vos Transport

Voor de tweede keer op rij heeft vakbond FNV Bondgenoten het onderspit moeten delven in een rechtszaak tegen Vos Transport.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde op 30 maart 2016 dat de FNV onvoldoende bewijs heeft aangedragen om het betreffende kort geding te winnen. In hoger beroep, op 17 mei, was het oordeel hetzelfde.

De FNV had Vos Transport voor de rechter gedaagd om af te dwingen dat het bedrijf haar Oost-Europese chauffeurs een Nederlands cao-loon betaalt. 
Vos Transport besteedt transportopdrachten uit aan haar buitenlandse vestigingen – drie in Litouwen en één in Roemenië. Die zetten goedkope, Litouwse en Roemeense chauffeurs in voor de transportopdrachten, die veelal in Nederland aanvangen en/of eindigen. 

Onvoldoende aanknopingspunten

Maar het gerechtshof vindt dat door de FNV onvoldoende is bewezen dat het Nederlandse cao-loon van toepassing moet zijn op deze transportodrachten, zo oordeelt men:

“Het hof is voorshands van oordeel dat de enkele omstandigheid dat een Nederlandse transportonderneming een opdracht van vervoer van goederen in onderaanneming aan een buitenlandse vennootschap geeft – ongeacht of dat vervoer vanuit Nederland aanvangt of Nederland als eindbestemming heeft – ontoereikend is om de charterbepaling in de cao van toepassing te achten.” 

“Daarvoor zijn meer aanknopingspunten met de vestigingsplaats van de Nederlandse transportondernemingen nodig. Die meerdere aanknopingspunten zijn mede gelet op de gemotiveerde betwisting door de twee transportondernemingen niet gebleken. De vorderingen van FNV worden afgewezen.”

FNV: Vos zit wel degelijk fout

Vos Transport zit echter wel degelijk fout, zo stelt de FNV in een reactie, mede wijzend op een serie boetes die de Inspectie Leefomgeving en Transport aan Vos Transport oplegt.

Het bedrijf – en de directie persoonlijk – krijgen boetes voor het verdoezelen van rijtijden en het illegaal tewerkstellen van buitenlandse chauffeurs.
Dit blijkt uit de inspectie- en boeterapporten die de FNV inmiddels heeft ontvangen van het Openbaar Ministerie, maar die niet meer konden worden meegenomen in de al lopende procedure.

Blij met ILT-boetes Vos Transport

Edwin Atema van FNV: “We zijn blij dat de inspectie onderzoek heeft gedaan en boetes oplegt. Als wij dit rapport eerder hadden gehad, was het voor de rechter ook duidelijker geweest. Vos laat Litouwse en Roemeense chauffeurs voor haar Nederlandse bedrijf werken voor lonen uit het oosten. Chauffeurs maken soms extreem lange werkdagen, bivakkeren weken in hun cabines en krijgen een kilometerbonus.”  

FNV verliest zaak tegen Vos Transport
Edwin Atema (rechts) legt tijdens een bijeenkomst in Rotterdam op 13 november 2015 uit dat hij precies weet welke bedrijven in Nederland fout zitten. 

De FNV stelt verder: “In de door de inspectie gecontroleerde maand werd maar liefst duizend werkdagen gereden zonder dat de rij- en rusttijden geregistreerd werden. Over de wel geregistreerde dagen werden 200 overtredingen geconstateerd. Ook wordt de Nederlandse directeur Menheere beboet omdat Roemeense chauffeurs betaald kregen per afgelegde kilometer en dat er door een chauffeur met zijn persoonlijke chauffeurskaart gereden was zonder administratie te voeren.” 

“Directeur Vos wordt aangesproken op het ‘verdoezelen’ van rij- en rusttijdenadministratie. Daarnaast is tegen Vos proces verbaal opgemaakt voor het illegaal te werk stellen van buitenlandse chauffeurs bij de Nederlandse onderneming. De inspectie concludeert dat Vos geen medewerking heeft verleend om de gevorderde gegevens te overleggen, een onbetrouwbare rij- en rusttijdenregistratie voert en dat er een niet gepaste verwevenheid met de buitenlandse ondernemingen bestaat.”

Rechter durft geen oordeel te geven

Wat betreft het verliezen van de rechtszaak zegt Atema: “We hebben met het starten van de procedure tegen Vos een risico genomen dat een rechter over zaken als dit in kort geding geen oordeel durft te geven. Wij zijn blij dat de inspectie ons procesdossier heeft meegenomen in hun onderzoek en dat dat heeft geleid tot het opleggen van de boetes. We zien vandaag maar weer dat naleving van de cao niet van eén pilaar afhankelijk is.”

Vos Transport: FNV verspreid leugens en laster

Vos Transport laat in een reactie op haar website het volgende weten: “Op 17 mei oordeelde het gerechtshof opnieuw en stelde Vos wederom in het gelijk op alle punten. Wederom was de bewijslast die het FNV had aangedragen ongenuanceerd en kinderlijk. Het betrof aannames in plaats van concrete feiten.”

Vos Transport is daarnaast ongelukkig met de imagoschade die het bedrijf zegt te ondervinden. Volgens Vos verspreidt de FNV moedwillig leugens en laster om het eigen verlies zoveel mogelijk te camoufleren. Het transportbedrijf overweegt nu stappen te ondernemen tegen de FNV. 

“Wij zijn van mening dat dit soort amateuristisch gepruts niet tot schade aan ons mooie bedrijf mag leiden”, aldus directeur Jules Menheere.

Openingsfoto: Een Litouws gekentekende truck van Vos Transport is onderweg in Zweden op Riksväg 40 richting Göteborg. Uiteraard kan Vos met goedkope Oost-Europese chauffeurs goedkoper werken dan concurrenten met duurder betaalde West-Europese chauffeurs. 

Lees ook: 

Kort geding tegen Vos Deventer

Vos Deventer voor de rechter

Klik hier voor het nieuwsoverzicht

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie