EU-aanpak uitbuiting en verdringing
| 16:37 | Korneel Luth

EU-aanpak uitbuiting en verdringing

Transportcommissaris Bulc heeft hoge verwachtingen gewekt wat betreft de aanpak van uitbuiting en verdringing onder vrachtwagenchauffeurs.

Dat meldt de Nederlandse Europarlementariër Dennis de Jong (SP). “Bulc stond welwillend tegenover onze voorstellen om de Europese wetgeving inzake cabotage, en die tegen brievenbusmaatschappijen aan te scherpen”, aldus de Jong.

Het gaat daarbij om een tien-puntenplan dat de vijf grote fracties in het Europees Parlement hadden opgesteld en hebben overhandigd aan Bulc. Hierin eisen de partijen ondermeer voldoende parkeerplaatsen voor trucks op het eigen terrein van transportbedrijven en een aanscherping van de cabotagewetgeving.

‘Vertrouwen’

“Daarnaast wil ze de samenwerking tussen inspectiediensten in Europa versterken door één van de bestaande agentschappen op dit gebied nieuwe taken te geven.”

“Ook zoekt ze naar een oplossing om handhaving van het minimumloon, ook bij cabotageritten, zonder overbodige administratieve formaliteiten mogelijk te maken. Haar toezeggingen scheppen vertrouwen, maar natuurlijk tellen uiteindelijk haar concrete daden”, concludeert de Jong.

Scania YETD 2012
SP’er Dennis de Jong is één van de Nederlandse Europarlementariërs die zich het lot van de Nederlandse chauffeur aantrekt.

Geen vrije cabotage

In 2013 zag de toenmalige transportcommissaris Kallas af van het volledig vrijgeven van de cabotage. Oftewel, het volledig openstellen van de binnenlandse transportmarkten.

De Jong: “Uiteindelijk hebben we Kallas ervan weten te overtuigen dat hij eerst maar eens de bestaande wantoestanden in het wegvervoer moest aanpakken. Zijn opvolger, Bulc, zet die lijn voort. Ze kent de gevallen van uitbuiting en verdringing.”

Oneerlijke concurrentie

Onlangs organiseerde De Jongs collega Peter van Dalen een bijeenkomst in Barneveld over oneerlijke concurrentie waarbij diverse belangengroepen in en rond het Nederlandse wegtransport aanwezig waren. Tijdens deze bijeenkomst bleek er sterke eensgezindheid te zijn wat betreft de aanpak van de oneerlijke concurrentie, arbeidsverdringing en uitbuiting. Nu lijkt er dus ook op Europees niveau een momentum te ontstaan in deze strijd.

Mackdag 2012 was heerlijk
Op cabotage-gebied is er nog veel mis maar ook op Europees niveau lijkt men het licht te gaan zien.

Cabotage verder beperken

De cabotage-richtlijn stond ook op de Europese agenda vandaag. Bulc stelde dat ze mogelijk al binnen enkele weken met voorstellen komt, waarbij ze een vandaag voorgelegde lijst met suggesties voor verduidelijking en aanscherping van de cabotageregels zal betrekken.

De Jong: “In dat geval wordt het mogelijk het aantal cabotageritten te beperken tot drie per week en tien per maand. Ook moet er sprake zijn van één laad- en één bestelpunt, en moet de vrachtwagen na de cabotageritten weer terug naar het land van vestiging van het bedrijf, voordat er opnieuw cabotageritten mogen worden uitgevoerd.” Overigens heeft een beperking van de cabotage-mogelijkheden wel z’n gevolgen voor Nederlandse transportbedrijven die bijvoorbeeld op Engeland rijden.

Goed nieuws

Dat klinkt als goed nieuws als we richting eerlijkere concurrentie binnen het wegtransport willen. De Jong zegt dan ook: “Als Bulc deze en andere voorstellen overneemt, wordt misbruik van de cabotageregels een stuk moeilijker”.

Daarnaast meldde de Eurocommissaris dat zij in juni een bijeenkomst organiseert, samen met de sociale partners, over de sociale aspecten van het wegvervoer en in 2016 met een heel pakket aan maatregelen gaat komen.

Openingsfoto: Violeta Bulc komt uit Slovenië en is de nieuwe Eurocommissaris voor Transport. (ANP)

Lees ook:

Eensgezindheid aanpak oneerlijke concurrentie

Wet aanpak schijnconstructies door Kamer

Voorlopig geen versoepeling cabotage

Truckstar Dossier Cabotage

Klik hier voor het nieuwsoverzicht

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie