douane
| 10:51 | Arjan Olsthoorn

Douane onderschept 115 ton cocaïne bestemd voor Nederland

Douane- en opsporingsinstanties in binnen- en buitenland hebben in 2020 ruim 115.000 kilo cocaïne bestemd voor Nederlandse havens onderschept. Alsmede in beslag genomen. Nederlandse douaniers namen hiervan in de zeehavens en op de luchthaven Schiphol ruim 48.000 kilo cocaïne in beslag. Dit is een toename van 24 procent ten opzichte van 2019.

67.000 kilo cocaïne is onderschept door internationale partnerorganisaties waarmee de Douane nauw samenwerkt. Daarnaast zijn duizenden postpakketten en brieven met drugs onderschept, waarvan bijna 3.000 met uit Nederland afkomstige synthetische drugs.

“Deze cijfers tonen dat de Douane een substantiële bijdrage levert aan de bestrijding van de georganiseerde drugscriminaliteit”, zegt Nanette van Schelven, directeur generaal van de Douane. “Tegelijkertijd moeten we elke dag weer kritisch kijken of we genoeg doen en of we het op de slimste manier doen.”

Grotere pakkans

De toename van de hoeveelheid onderschepte kilo’s cocaïne met bestemming Nederland is onder meer het gevolg van intensivering van de samenwerking met controle- en opsporingspartners. Deze organisaties in Zuid-Amerika ontmantelen smokkelnetwerken in een vroeg stadium, zo dicht mogelijk bij de productie- en distributiebasis, en maken daarbij gebruik van informatie van de Douane. De samenwerking zorgt voor meer informatie en kennis en betere inzichten in de smokkelmethoden waarmee de handhavingsaanpak wordt aangescherpt.

Met onder meer de Douane van België, Brazilië en de Verenigde Staten zijn veel waardevolle gegevens uitgewisseld. Ruim 10.000 kilo cocaïne met een andere bestemming dan Nederland kon dankzij informatie van de Nederlandse Douane onderschept worden in Brazilië en Antwerpen. In opdracht van met ministerie van JenV zet de Douane in op verdere internationale samenwerking. Om een bijdrage te leveren aan de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit.

Slimmer

De Douane controleerde het afgelopen jaar meer dan ervoor, maar ook slimmer. Naast de inzet van speurhonden en innovatieve scan- en detectietechnologieën zoals geurdetectiecontainers, is gebruik gemaakt van slimme software en algoritmes in het scanproces van containers. Op basis van hoogwaardige informatie zijn gerichte risicoanalyses gemaakt en toezicht en controle uitgevoerd waarmee meer drugs is opgespoord.

Meer aandacht uitgaande drugs

De Douane wil zelf ook voorkomen dat het buitenland opgezadeld zit met (synthetische) drugs die in Nederland is geproduceerd. De inbeslagname van duizenden brieven en pakketten met synthetische drugs is het gevolg van intensievere controle van uitgaande postzendingen. Ook in de poststroom werkt de Douane nauw samen met haar nationale en internationale partners. Van Schelven: “Wij willen eenzelfde rol vervullen als onze internationale partners als het gaat om in Nederland gefabriceerde pillen. We onderscheppen de drugs het liefst bij de bron.”

Verdere versterking van handhaving Douane

Naast intensivering van de inzet van innovatieve technieken en het verder versterken van de informatie-uitwisseling nationaal en internationaal, investeert de Douane in de samenwerking met publieke partners (gemeenten, OM, FIOD, HARC en politie) en met het bedrijfsleven om samen drempels op te werpen tegen de smokkel van verdovende middelen. De publiek-private samenwerking is essentieel bij het verder versterken van de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

douane

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie