Preston Feight
| 11:22 | Rik Werner

DAF-directeur Preston Feight maant Europa tot open blik in aanpak CO2-reductie

De Europese Commissie moet in haar streven de CO2 uitstoot bij trucks terug te dringen alle opties open houden en straks niet één specifieke alternatieve aandrijflijn bevoordelen. Er is momenteel geen éénduidige technologische oplossing voor alle vervoersbehoeften.

Die oproep deed Acea Commercial Vehicles voorzitter Preston Feight, tevens DAF-directeur, deze week tijdens de bijeenkomst Powertrain Options in Autoworld Brussel. De conferentie van truck-, bus- en autofabrikantenkoepel Acea werd bijgewoond voor diverse partijen uit de truckbranche, maar ook door ambtenaren van de Europese Unie en vertegenwoordigers van de Europese Commissie.

Acea

Mobiliteitspakket

De Europese Commissie presenteert in het voorjaar van 2018 een nieuw Mobiliteitspakket, waarin onder meer dwingende eisen tot vergaande CO2-reductie voor vrachtwagenfabrikanten worden vastgelegd. ,,Voor lange afstanden, van Hamburg naar Barcelona, is diesel de komende jaren nog steeds bepalend en speelt LNG een rol. In de stadsdistributie komen elektriciteit en CNG goed tot hun recht’’, aldus Feight. ,,Het zijn twee disciplines, die een andere benadering vragen. Boven alles blijven veiligheid, betrouwbaarheid en levensduur bepalend voor de transporteur. Daarop maakt hij keuzes. Uiteindelijk draait het om total costs of ownership . CO2-reductie is uiteindelijk goed voor ons allemaal. Het leidt tot lager brandstofverbruik en dus lagere transportkosten.’’

Dialoog

Henrik Hololei, directeur generaal van Mobiliteit en Transport in de Europese Commissie, benadrukte dat van bevoordeling van één alternatieve aandrijflijn geen sprake zal zijn. ,,We houden alle opties open, dé technologische oplossing voor CO2-reductie is er niet. We blijven nauw de dialoog en de samenwerking zoeken met de fabrikanten. Uiteindelijk draait het om keuzes die gebaseerd zijn op correcte feiten.’’

Wél stelde de Est dat de EU leidend moet blijven in het streven de transportsector te verduurzamen. De uitrol van een netwerk van alternatieve brandstoffen (CNG/LNG) en snellaadstations zou een investering van 800 miljoen euro vergen. ,,Een goede infrastructuur is essentieel. We moeten de kip en ei situatie doorbreken. Maar dat moeten we doen op een wijze, die aansluit bij de wensen uit de sector.’’

Acea

Vernieuwing wagenpark

Volgens cijfers van de Acea rijden er in de Europese Unie momenteel 6 miljoen trucks rond met een gemiddelde leeftijd van 12 jaar oud. Slechts één procent zou een ‘schone’ en zuinige Euro 6 vrachtwagen zijn. Feight: ,,Vernieuwing van het wagenpark zal al tot een aanzienlijke CO2-reductie leiden.’’

Ondanks alle technologische ontwikkelingen (Hololei: Die Tesla Semi is cool. Een ding wat je zou willen hebben. Een prikkel voor truckfabrikanten’) stelde Mercedes-Benz Vans vice-directeur Volker Mornhinweg onomwonden dat in 2030 het wagenpark van de transportsector nog altijd voor 90 procent uit dieseltrucks zal bestaan. ,,De resterende tien procent is voor LNG.’’ Waarmee de Duitser zonneklaar aangaf op de lange afstand weinig mogelijkheden te zien voor de Tesla Semi e-truck, die nu goed zou zijn voor een actieradius tot 800 kilometer.

Acea

Terug naar het Truckstar nieuwsoverzicht.

 

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie