boskalis
| 14:07 | Arjan Olsthoorn

Boskalis bouwt mee aan megaproject Antwerpse Ring

Het Papendrechtse bouw- en baggerbedrijf Boskalis gaat meewerken aan het verbeteren van de berucht drukke ringweg van Antwerpen. Het megaproject, waarmee 500 miljoen euro is gemoeid, is toegezegd aan een consortium waar Boskalis deel van uitmaakt.

De aanpak van de ringweg is het grootste Vlaamse infrastructuurproject ooit. Het project van Boskalis is slechts een van de vijf deelprojecten. In totaal is ruim 3,2 miljard euro beschikbaar voor dit megaproject.

Oosterweelverbinding

Om de Scheldetunnel van de Linkeroever te verbinden met de Kanaaltunnel en oostelijke Ring moet het Oosterweelknooppunt worden aangelegd. In de toekomst zal het knooppunt over een afstand van 1.700 meter verzonken in het landschap aangelegd zijn. Het kent 8 rijbanen met op- en afritten naar de haven en het noorden van de stad Antwerpen. De tunnelbak komt op een diepte van 15 tot 30 meter te liggen waarvoor ruim 3 miljoen kubieke meters grondwerk vereist is. De werkzaamheden van het consortium worden naar verwachting in 2030 opgeleverd.

Royerssluis

Het vervangen van de oude binnenvaartsluis uit 1907 dient als onderdeel van de Oosterweelverbinding. Een nieuwe sluis met een lengte van 230 meter en een breedte van 36 meter, die geschikt is voor vierbaksduwvaart met meer capaciteit en minder verkeershinder zal de huidige sluis vervangen. Het consortium zal de huidige sluis slopen en de vergrote sluiskolk aanleggen. De levering en plaatsing van twee sluisdeuren en twee bruggen evenals de elektromechanische aansturing zal het consortium uitbesteden aan lokale specialistische bedrijven. Zodoende zullen de eerste werkzaamheden van het consortium zullen medio 2021 aanvangen en de sluis wordt naar verwachting eind 2026 opgeleverd.

Decennia discussie

Decennia lang is er gediscussieerd over het verbeteren van het verkeer rond Antwerpen. De ringweg is het drukst bereden stuk snelweg van België en vanwege de vele files een doorn in het oog voor de lokale autoriteiten. Een oplossing was lange tijd ver weg, vanwege bezwaarschiften van omwonenden en actiegroepen en uiteenlopende meningsverschillen in de politiek.

Zo is er lange tijd gediscussieerd over de bouw van een brug in plaats van een tunnel. De Vlaamse politiek bleef jarenlang verdeeld over deze ‘Lange Wapper’. Het gigantische bouwwerk zou de skyline vervuilen en toekomstige stadsuitbreiding in de weg zitten, maar was een goedkopere optie dan een tunnel.

Afgelopen november werd het fiat gegeven voor de omgevingsvergunning voor de Oosterweelverbinding, waardoor er definitief kan worden begonnen. De werkzaamheden moeten dit jaar van start gaan. In 2030 moet het gehele project zijn afgerond.

antwerpse ring

Een impressie van het Oosterweelknooppunt, waar Boskalis verantwoordelijk voor wordt. Foto: Oosterweelverbinding.be

5 Reacties
  1. Als de Westerscheldetunneltunnel was aangelegd tussen Vlissingen en Breskens en t kleine ontbrekende stukje autobaan was doorgetrokken tot Maldegem Zeebrugge , waren de files bij Antwerpen allang verleden tijd geweest.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie