Blankenburgtunnel geniet voorkeur
| 14:26 | Truckstar Redactie

Blankenburgtunnel geniet voorkeur

Er bestaat een grote kans dat minister Schultz in december kiest voor de Blankenburgtunnel als Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO), ter ontsluiting van de gebieden Europoort en de beide Maasvlaktes bij Rotterdam.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu presenteerde onlangs de eerste resultaten van een onderzoek van het Bestuurlijk overleg NWO. Op basis van deze resultaten neemt minister Schultz in december een voorkeursbesluit voor een van de trace’s: de Blankenburgtunnel tussen Rozenburg en Maassluis, of de Oranjetunnel ter hoogte van de Maeslantkering. 

De variant Oranjetunnel, ten westen van Maassluis levert echter in alle scenario’s een negatief rendement op. Deze optie zou tussen de 1,8 en 2,1 miljard kosten. 

Geen files in de Beneluxtunnel
Blijven drie varianten van de Blankenburgtunnel over. Alledrie scoren deze hoog op het punt van bereikbaarheid. Dagelijkse files in de Beneluxtunnel zullen daarmee tot het verleden behoren. De kosten voor een toekomstige Blankenburgtunnel variëren tussen de 1 en 1,6 miljard euro.
Volgens de maatschappelijke kosten-baten analyse (mkba) zou de goedkoopste oplossing; de Middendoor-variant van de Blankenburgtunnel voor iedere geïnvesteerde euro 0,89 tot 2,01 euro opleveren, maar deze variant zorgt voor grote aantasting van het Slagenlandschap tussen Vlaardingen en Maassluis. Omliggende gemeenten hebben laten weten hun medewerking te beëindigen als de minister deze variant niet schrapt.

De varianten Krabbeplas-West en Oost, die vanuit het zuiden richting Vlaardingen afbuigen en daar op de A20 aansluiten komen in het onderzoek allebei positief naar voren. De mkba-score van West ligt hoger (0,78 tot 1,77) dan die van Oost (1,64) en is met een begroting van 1 tot 1,2 miljard ook 200 miljoen goedkoper. 

In het onderzoek is ook gekeken wat de effecten zijn van mogelijke tolheffingen: volgens verkeersmodellen neemt de kans op files bij de Beneluxtunnel dan weer toe. Een vergelijkbaar verschijnsel is te zien in België tussen de betaalde Liefkenshoektunnel en de tolvrije Kennedytunnel. 

Brancheorganisaties TLN en EVO hebben laten weten volledig achter de keuze voor een toekomstige Blankenburgtunnel te staan. 

Een link naar het onderzoeksrapport vind je hier.

Bron: Nieuwsblad Transport/www.projectnwo.nl 

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie