Arbocatalogus Transport en Logistiek een feit
| 07:00 | Truckstar Redactie

Arbocatalogus Transport en Logistiek een feit

Gezond Transport stelt Arbocatalogus samen voor Inspectie SZW.

Dat een werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden is een vanzelfsprekendheid. Om er op toe te zien dat zaken ook op de juiste manier werkt de inspectie SZW sinds deze week met een nieuwe Arbocatalogus.

Gezond Transport bood eind 2011 de nieuwe Arbocatalogus aan aan de Inspectie SZW (voorheen Arbodienst). Nu zij de catalogus hebben geaccepteerd zal de catalogus door de inspectie gebruikt worden als referentie bij controles in de transportbranche.

Het nieuwe naslagwerk biedt een overzicht van belangrijke arbeidsrisico’s en oplossingen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om simpele zaken zoals het verschaffen van werkhandschoenen wanneer bepaald werk dat vereist, maar ook complexere zaken zoals psychische arbeidsbelasting worden in de nieuwe catalogus behandeld.

Gezond Transport heeft de catalogus samen met werkgevers en werknemers verzameld en ontwikkeld. De maatregelen zijn op maat voor de sector en toegespitst op de praktijksituatie in transport- en logistieke bedrijven.

De Inspectie SZW heeft de Arbocatalogus getoetst aan bestaande regelgeving en betreft de volgende onderwerpen: beeldschermwerk, dieselmotoremissie in omsloten ruimte (DME), gevaarlijke gassen in zeecontainers, onderhoudsplaats, warehouse/distributiecentrum, afvalstoffenvervoer, autotransport, bouwmaterialenvervoer, kiepauto’s, rijdende melkontvangst (RMO), verhuisvervoer en zeecontainervervoer.

Deze Arbocatalogus is van toepassing op alle werkgevers en werknemers die vallen onder de CAO voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen.

De Arbocatalogus is een handig naslagwerk dat eenvoudig is te raadplegen. Via het kopje ‘Oplossingenboek’ op de website van Gezond Transport kun je de catalogus zelf bekijken.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie