Sectormonitor
| 15:02 | Arjan Olsthoorn

Arbeidsmarkt herstelt, maar tekort aan personeel neemt toe

De arbeidsmarkt in de sector transport en logistiek toont verder herstel in het tweede kwartaal van 2021. Uit de meest recente Sectormonitor blijkt dat het aantal vacatures voor werknemers transport en logistiek op een hoog niveau ligt en het aantal werkgevers stijgt. De omzet groeit stevig in het goederenvervoer en de logistieke dienstverlening. Het herstel begint wel te knellen: bijna de helft van transportondernemers zegt last te hebben van een tekort aan personeel. Ook loopt de uitstroom naar pensioen op.

In de Sectormonitor worden per kwartaal arbeidsmarktontwikkelingen gemonitord van werknemers en werkgevers die zijn aangesloten bij SOOB/Pensioenfonds Vervoer. De cijfers gaan naast het afgelopen kwartaal, ook deels over het lopende kwartaal, om goed aan te sluiten bij de actuele ontwikkelingen. De Sectormonitor komt tot stand in opdracht van de sociale partners TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen. De uitvoering is in handen van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en is mede mogelijk dankzij SOOB.

‘Bedrijfstak in de lift’

STL: “De bewegingen in de economie en de sector transport en logistiek gaan bijna gelijk op. Ook onze bedrijfstak zit sinds begin dit jaar weer in de lift. In het eerste kwartaal 2021 was er een omzetgroei in het beroepsgoederenwegvervoer van +18,7% en in logistieke dienstverlening +20,4%. Vorig jaar hadden de branches last van contactbeperkende maatregelen en daalde de omzet. Wel werd een aantal deelmarkten of typen vervoer minder geraakt door de coronacrisis dan andere. De omzet lag in het 2e kwartaal weer boven het niveau van voor de coronamaatregelen. Tegelijkertijd neemt de vraag naar personeel toe en loopt de arbeidsmarktkrapte op.”

Arbeidsmarktontwikkelingen uit deze Sectormonitor:

  • Transportondernemers zijn per saldo positief over het economisch klimaat en de personeelssterkte: er zijn (begin Q3) meer ondernemers die komende 3 maanden een toename van hun personeelsbestand verwachten dan ondernemers die een afname verwachten (19,5% van transportondernemers verwacht een toename en 4% een afname)
  • Het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs en andere werknemers in transport en logistiek is verder toegenomen en ligt in juli en augustus op een hoog niveau. Er zijn circa 10.400 vacatures voor chauffeurs en 15.300 voor logistiek medewerkers in juli en augustus. De arbeidsmarkt voor chauffeurs is zeer krap.

Ontwikkelingen ten aanzien van werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV:

  • Het aantal bedrijven neemt toe ten opzichte van een jaar eerder (7.192 bedrijven in 2021-Q2 tegen 6.924 in 2020-Q2). Het totaal aantal bedrijven in Nederland nam in 2020 ook toe tijdens de coronacrisis. Dit hangt volgens CBS deels samen met het relatief lage aantal bedrijfsopheffingen. De steunmaatregelen van de Overheid zouden hierbij een rol kunnen spelen (CBS, 2021).
  • Het aandeel oproepkrachten en parttimers stijgt, zowel onder chauffeurs als niet-chauffeurs. Het aandeel oproepkrachten neemt toe tot 20% (was 18% in dezelfde periode jaar eerder) en het aandeel parttimers stijgt tot 30% (was 28% in 2020-Q2).
  • Het aantal chauffeurs was in 2020 stabiel; nu is er weer een toename (91.179 in 2021-Q2, +1,2% t.o.v. jaar eerder).
  • De gemiddelde leeftijd van werknemers die niet-chauffeurs zijn daalt tot 39,7 jaar en de gemiddelde leeftijd van chauffeurs loopt verder op tot 44,9 jaar.

Benieuwd naar meer cijfers en trends? Bekijk hier de Sectormonitor transport en logistiek 2e kwartaal 2021.

1 Reactie
  1. Is ook niet zo gek,er is vrijwel niemand meer die voor het chauffeursvak kiest het is überhaupt geen vak meer,als je ziet hoe je overal wordt behandelt,ook door je eigen werkgever,denk hierbij ook aan de corona crisis ,en de belabberde arbeids voorwaarden .daar komt nog bij dat er veel chauffeurs, Met pensioen gaan.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie