*

| 07:30 | Bert Mateboer

APK-regelgeving ondergaat aantal veranderingen

De APK-wetgeving kent vanaf 20 mei een aantal wijzigingen, zo meldt Transport en Logistiek Nederland (TLN). De wijzigingen hebben zowel betrekking op de voertuigeisen als de meetapparatuur. Ook wordt het aantal controles langs de weg uitgebreid.

Er is een aantal nieuwe veiligheidssystemen bij gekomen die tijdens de APK gecontroleerd moeten worden. Dat betreft onder meer het ESP-systeem, de bandenspanningssystemen en elektronische remsystemen (EBS). De controle betreft een check van het waarschuwingssysteem, meestal een controlelampje. Als dit na het starten van de motor blijft branden, betekent dat een defect en volgt afhankelijk van de datum van registratie een reparatieadviespunt of afkeur.

LNG en waterstof

Er komen ook nieuwe keuringseisen voor voertuigen met een LNG- of waterstofinstallatie. De eisen voor een LNG-installatie worden gelijkgesteld aan die voor CNG-installaties. De nieuwe keuringseisen voor waterstofinstallaties komen daar in grote lijnen mee overeen.

Op milieugebied zijn enkele belangrijke wijzigingen te melden. De maximale roetuitstoot bij de roetmeting wordt verlaagd en de eis voor olielekkage wordt aangescherpt. En voor wat betreft het roetfilter: vooral bij oudere voertuigen wordt dit nog wel eens verwijderd. Verwijdering is wettelijk al sinds eind vorig jaar verboden, maar dit wordt vanaf 20 mei ook een controlepunt bij de APK. Als uit de gegevens van de RDW blijkt dat een auto over een roetfilter moet beschikken, moet de keurmeester controleren of dit ook aanwezig is en werkt. Anders volgt afkeur. Voor vrachtauto’s geldt deze bepaling voor Euro 6-voertuigen die zijn geregistreerd na 31 december 2013.

Controle langs de weg

Naast de Europese APK-richtlijn is er ook een Europese richtlijn die landen verplicht om jaarlijks een aantal voertuigcontroles voor het zwaar verkeer langs de weg uit te voeren. Tegelijk met de APK-richtlijn is ook deze richtlijn vernieuwd. De ingangsdatum is eveneens op 20 mei aanstaande. De belangrijkste verandering betreft een toename van het aantal te controleren voertuigen. De EU-landen moeten jaarlijks 5% van de zware voertuigen langs snelwegen controleren. In het kader van de nieuwe eisen moet er ook gekeken worden naar ladingzekering. De controles worden in Nederland uitgevoerd door de politie, in samenwerking met de RDW.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie