Afschaffing Eurovignet mogelijk later
| 12:14 | Truckstar Redactie

Afschaffing Eurovignet mogelijk later

De afschaffing van het Eurovignet wordt waarschijnlijk uitgesteld.

De afschaffing van het Eurovignet wordt waarschijnlijk uitgesteld. Dat maakte staatssecretaris Frans Weekers van Financiën deze week bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Reden is de vertraagde invoering van een kilometerheffing in Denemarken in België. Weekers wilde het Eurovignet afschaffen en daarvoor in de plaats de motorrijtuigenbelasting verhogen. Dat zou in de huidige situatie de concurrentiepositie van Nederlandse vervoerders verslechteren. Er ontstaat dan een situatie waarbij Nederlandse vervoerders naast een verhoogde wegenbelasting in eigen land ook nog eens een Eurovignet voor de eerder genoemde landen moeten aanschaffen.

Gelijktijdige afschaffing
Daarmee komt Weekers tegemoet aan bezwaren die zijn geuit vanuit de transportwereld. Onder andere Transport en Logistiek Nederland (TLN) uitte eerder haar zorgen over de afschaffing van het Eurovignet. TLN zet nu in op gelijktijdige invoering van de afschaffing van het Eurovignet met de verdragspartners.

TLN heeft tevens voor elkaar gekregen dat er voor bedrijven waarvan vrachtauto’s weinig kilometers maken een gereduceerd belastingtarief komt. Te denken valt hierbij aan bedrijven die zich bezighouden met grondverzet. Zou de nieuwe regeling met een verhoogde motorrijtuigenbelasting ook voor deze bedrijven gelden, dan komt dat neer op een kostenverhoging van 122 procent.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie