Tacho-fraudeur door de mand
| 17:37 | Korneel Luth

Advies: neem patronaal attest mee

Het is aan te raden toch een patronaal attest aan boord te hebben op buitenlandse ritten na afwezigheid, ondanks het vervallen van de verplichting hiertoe per 2 maart.

Dat is de boodschap van Transport in Nood, een organisatie die buitenlandse boetes afhandelt voor Nederlandse chauffeurs en transportbedrijven. De organisatie zegt – ondanks het vervallen van de plicht om een patronaal attest of verklaring van activiteiten in te vullen – het volgende:

“Wij adviseren om toch altijd, voor de weekendrust die al genoten is, een patronaal attest mee te nemen. Transport In Nood voorziet grote moeilijkheden onderweg, omdat als vervanging van het patronaal attest de genoten rust- of verlofdagen vooraf in de digitale tachograaf ingebracht moeten worden.”

“De verantwoordelijkheid komt daarmee grotendeels bij de chauffeur te liggen met alle gevolgen van dien. Aangezien veel transporteurs met de niet ‘allernieuwste tachograaf’ rijden, zijn vaak ook de invoer-mogelijkheden beperkt.”

Neem je als chauffeur alsnog een patronaal attest mee, dan kunnen eventuele problemen voorkomen worden, zo redeneert men bij Transport in Nood. De organisatie heeft de afgelopen jaren veel onzinboetes voorbij zien komen vanwege het ontbreken van het partnaal attest of vakantiebriefje, of het verkeerd ingevuld hebben hiervan.

Nog veel onduidelijk

Navraag bij een gerenomeerde rijschool leert dat er nog veel onduidelijk is. Men durft zich überhaupt niet aan uitspraken te wagen omdat de ervaring leert dat controlediensten in verschillende landen er hun eigen intrepetaties van de regels op nahouden. Het advies van Transport in Nood lijkt daarom slim en om die reden publiceren wij nu dit nieuwsartikel. De komende periode doen we meer onderzoek naar wat wijsheid is.

Want ook op de vraag wat je moet doen als je met een schijvenauto rijdt, moet nog antwoord komen. In tegenstelling tot de digitacho kun je in een schijventacho geen gegevens invoeren. Vooralsnog lijkt ook hier het advies om een patronaal attest mee te nemen het beste.

Wordt vervolgd.

Klik hier voor de website van Transport in Nood

Klik hier voor het nieuwsoverzicht

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie