Het begint al ergens op te lijken!
| 15:54 | Korneel Luth

ADR is 2 procent wegvervoer

Van het totaal over de weg vervoerde goederentonnage in 2014 bestond twee procent uit ADR-producten.

Dat blijkt uit interessante cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2014 werd in Nederland bijna 690 ton goederen over de weg vervoerd. Ruim twaalf miljoen ton – ofwel twee procent – betrof gevaarlijke stoffen: ADR-goederen.

Het CBS weet echter nog veel meer te melden over het ADR-wegvervoer. Driekwart van de twaalf miljoen ton werd vervoerd in Nederlandse trucks, en een kwart door buitenlandse trucks.

Vloeibare brandstoffen

Ook interessant is dat vloeibare brandstoffen (brandbare vloeistoffen – klasse 3) zoals benzine en diesel zo’n zestig procent van alle vervoerde ADR-goederen uitmaakten.

Gasvormige brandstoffen zoals propaan en LPG waren goed voor dertien procent uit van het totaal, en bijtende stoffen zoals zoutzuur en zwavelzuur twaalf procent.

Nederlandse trucks maakten in 2014 over de Nederlandse wegen 525.000 ritten met gevaarlijke stoffen en verplaatsten hierbij ruim negen miljoen ton. Gemiddeld is dat achttien ton per rit. Ruim tien procent van de in Nederland geladen goederen had een bestemming over de grens.

Zuid-Holland als zwaartepunt

Niet geheel verrassend werd bijna de helft van alle vanuit Nederland vervoerde gevaarlijke stoffen geladen in Zuid-Holland. Door de aanwezigheid van veel olieraffinaderijen in het Rotterdamse havengebied en aanvoer over zee is alleen al veertig procent van deze gevaarlijke stoffen geladen in Rotterdam. Van deze stoffen bleef een derde binnen Rotterdam, ging tien procent naar het buitenland en werd de rest in diverse gemeentes in Nederland gelost.

Overigens neemt de binnenvaart in Nederland het allergrootste deel van de vervoerde ADR-producten voor haar rekening: 88 procent van het totaal tonnage van 2014. Dit is voornamelijk diesel. De twaalf miljoen ton van het wegvervoer is slechts negen procent. Het spoorvervoer is goed voor drie procent.

Klik hier voor het nieuwsoverzicht

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie