| 11:34 | Bert Mateboer

Actiedreiging helpt: werkgevers halen bakzeil

Het niet accepteren van het eindbod van de werkgevers en het dreigen met acties heeft resultaat gehad. De vakbonden hebben een klinkende overwinning behaald. De werkgevers zijn akkoord gegaan met een nieuwe cao waarin alle verslechterende voorwaarden zijn geschrapt.

Afgelopen weekend is er intensief en tot in het holst van de nacht onderhandeld tussen de vakbonden en de werkgevers. De nieuwe cao kent nu alleen nog verbeteringen. Behalve een mooie loonstijging, komt er bijvoorbeeld ook een betere regeling voor nachtarbeid.

10% loonsverhoging in drie jaar

In de komende drie jaar krijgen 130.000 transportwerknemers een loonsverhoging van 10%. De door TLN voorgestelde verslechteringen gaan niet door. Er komt geen afbouw van meerdere sociale regelingen uit de KNV-cao, waar circa 8.000 werknemers bij 40 bedrijven onder vielen. Het betrof regelingen die de combinatie van arbeid en zorgtaken makkelijker maakt, maar ook regelingen zodat oudere werknemers gezond hun pensioen konden halen. Daarnaast waren er verslechteringen in het eindbod opgenomen die voor alle werknemers in de transportsector golden, zoals een lagere vergoeding voor overwerk en nachttoeslagen. Ook die verslechteringen zijn door de werkgevers van tafel gehaald, terwijl er nu een betere regeling voor nachtarbeid is opgenomen in het nieuwe resultaat.

Meer zeggenschap


Een andere verbetering is de zeggenschap van werknemers over hun werktijden. Als de werknemer minder uren per jaar wil werken, ligt het initiatief bij de werknemer en in onderling overleg worden vervolgens de werktijden bepaald. Ook krijgen werknemers meer zeggenschap over de opname van vakantiedagen.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie