Accijnsverlaging dieselvoorraad
| 07:30 | Arjan Olsthoorn

Accijnsverlaging geldt ook voor dieselvoorraad

Per 1 april 2022 verlaagt het kabinet de accijns op ongelode benzine, diesel en LPG/LNG. De verlaging bedraagt € 0,173 voor benzine, € 0,111 voor diesel en € 0,041 voor LPG/LNG per liter. Deze verlaging is tot en met 31 december 2022. Bedrijven kunnen onder voorwaarden teruggaaf vragen voor het verschil tussen het hogere en verlaagde tarief.

Bedrijven kunnen om teruggaaf van accijns vragen voor brandstof die zij op 1 april 2022 om 00.00 uur in voorraad hebben. Ondernemingen met een eigen opslagplaats voor brandstof komen hiervoor in aanmerking, zoals transportbedrijven, landbouwbedrijven en tankstations.

Indienen

Het teruggaafverzoek moet uiterlijk 8 april 2022 worden ingediend via ‘Mijn Douane’. De ondernemer moet kunnen bewijzen hoeveel brandstof er nog in de opslag zit. De douane vraagt om een nauwkeurige aanduiding van de locatie van de brandstofopslag, de hoeveelheid per soort per plaats en als er een pompinstallatie aan de opslag is verbonden de stand van het telwerk. Alle bewijsstukken moeten bewaard blijven.

Omdat de tariefsverlaging tijdelijk is, wordt het tarief per 1 januari 2023 weer verhoogd.

Bron: TLN

2 Reacties
  1. Volgens de douane kun je nu een verlaging op de voorraad aanvragen, maar ga je in januari 2023 betalen over de voorraad van 01 januari 2023. in december horen we hoeveel dat zal zijn.
    Het gaat zelfs zover dat je nu niet verplicht bent op de voorraad op te geven, maar op 1 januari 2023 waarschijnlijk wel. (????) eerst krijg je iets en betaal je het later terug. Je kunt je beter de moeite besparen en zorgen dat ze deze mogelijkheid z.s.m. afschaffen, scheelt een hoop werk en frustratie.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie