AB Texel
| 14:45 | Jasper Egberts

AB Transport wint kort geding van OR

In het kort geding dat de ondernemingsraad tegen AB Transport Group had aangespannen over de invoering van een vierdaagse werkweek binnen de veevoerdivisie, heeft de kantonrechter woensdag AB Transport in het gelijk gesteld. Volgens het transportbedrijf bevestigt de uitspraak de intenties van de onderneming om recht te doen aan de belangen van haar chauffeurs en te voldoen aan wet- en regelgeving en wensen van klanten.

Volgens de rechter zijn de bezwaren van de OR (ondernemingsraad) niet dringend en zwaarwegend en daarom is de vordering van de OR afgewezen. Volgens de rechter is het niet uitgesloten dat het vierdagensysteem ook in een bodemprocedure standhoudt, omdat tijdens de zitting duidelijk is geworden dat de bezwaren van de ondernemingsraad en vakbonden vooral over de wijze waarop het vierdagensysteem is ingevoerd gaan. De inhoudelijke bezwaren van de ondernemingsraad, met betrekking tot het werken op zaterdagen en in gebroken werkweken, zijn volgens de rechter onvoldoende zwaarwegend. Daartegenover heeft de rechter juist geoordeeld dat het belang van AB Transport bij invoering van het vierdagensysteem voldoet aan de wet- en regelgeving en het tegemoetkomen aan wensen van klanten, wel voldoende aannemelijk is.

Reactie directie

“Als de vordering van de ondernemingsraad was toegewezen, dan zouden vooral de chauffeurs de verliezers zijn geweest. Ik ben dan ook blij met de uitspraak, maar betreur de door de ondernemingsraad gekozen weg. De uitspraak is terecht en onderstreept dat het collectieve belang van onze chauffeurs zwaarder weegt dan een klein aantal individuele belangen.” aldus Adriaan Vis, directeur van AB Transport.

Keuze voor vierdagensysteem

AB Transport Group heeft voor een vierdaagse werkweek gekozen om te kunnen blijven voldoen aan de wet- en regelgeving omtrent arbeids- en rusttijden en cao, maar ook om te kunnen blijven voldoen aan de wensen van de klanten. “Daarbij is nadrukkelijk bekeken hoe wij voor onze chauffeurs de verdiencapaciteit konden maximaliseren. Een groot aantal chauffeurs van AB Texel Feed Transport werkt al jarenlang tot volle tevredenheid in het vierdagensysteem”, aldus Adriaan Vis.

Gelet op het oordeel van de rechter heeft AB Transport Group vertrouwen in de bodemprocedure, maar is bereid opnieuw met de ondernemingsraad en vakbonden om de tafel te gaan zitten. “Uiteindelijk willen wij het beste voor onze chauffeurs en zij zijn niet gediend met onrust en onduidelijkheid”, aldus Adriaan Vis.

1 Reactie
Meepraten? Schrijf hier jouw reactie