28 en 29 juli Truckstar Festival 2012
| 13:42 | Korneel Luth

A4 bij Leiden blijft bottleneck

De grootschalige verbreding van de A4 bij Leiden helpt vooralsnog niet de files daar op te lossen.

Tot die conclusie komt de Verkeers Informatie Dienst (VID). De A4 is bij Leiden verbreed en in beide richtingen opgedeeld in een hoofd- en parallelbaan. Die nieuwe structuur doet de doorstroming geen goed. 

Terug van drie naar twee rijstroken

Op de hoofdrijbaan moet het verkeer namelijk terug van drie naar twee stroken met heftige dagelijkse filevorming als gevolg.

De huidige situatie leidt zelfs tot meer files dan toen er – tijdens de werkzaamheden – 2×3 versmalde rijstroken beschikbaar waren in één van de twee verdiepte bakken.

Toen daalde de filedruk met 92 procent (2013 ten opzichte van 2010), in de richting van Amsterdam daalde de filedruk met 58 procent.
Na de voltooing van het project namen de files meteen weer toe. Richting Delft is de filedruk in 2015 vijf keer zo hoog dan in 2013, in de richting Amsterdam verdubbelde de filedruk en zit daarmee al weer bijna op het niveau van voor de wegverbreding.

A4 bij Leiden blijft bottleneck
Zo was de situatie tijdelijk tijdens de aanleg van de verdiepte ligging van de A4 bij Leiderdorp. 

Keuze hoofd- parallelstructuur op zich niet slecht

Met name het wegvallen van de derde rijstrook op de hoofdrijbaan en de extra invoeger waarmee de parallelrijbaan aansluit op de hoofdrijbaan zorgen voor problemen. Ook als het gaat om ongevallen scoren die locaties hoog, iets dat de hoeveelheid files nog weer verergert, aldus de VID.

De keuze voor een hoofd- en parallelstructuur is volgens de VID op zich niet slecht. Hiermee wordt voorkomen dat problemen op het onderliggende wegennet terugslaan op de rijksweg. Maar dit voordeel weegt in de praktijk niet op tegen de opdeling in een hoofd- en parallelbaan. 

De VID pleit voor een een extra rijstrook op de parallelbaan – waar ruimte voor vrijgehouden is. Daarmee blijft het wegvallen van de derde rijstrook op de hoofdrijbaan een probleem. De VID zegt tevens dat het opheffen van de hoofd- parallelstructuur niet makkelijk zal zijn.  

Kabinet sluit extra strook niet uit

Het kabinet sluit een extra rijstrook niet uit. Minister Schultz van Haegen wil echter eerst andere maatregelen proberen, zo bericht Het Parool
Schultz hoopt de doorstroming te bevorderen met betere en helderdere bewegwijzering. Daarna valt ook nog te denken aan betere spreiding, want het is vooral in filetijd druk. “Mocht dat niet werken, dan kun je in de toekomst altijd nog kijken of er een nieuwe strook bij moet.”

Schultz erkent dat er problemen zijn, maar bestrijdt dat verbreding niets heeft opgeleverd. Volgens haar is er toch 53 procent minder aan files. “Maar het is een van de drukst bereden stukken van ons wegennet, dat zie je als de economie aantrekt ook echt.”

Van brug naar aquaduct

In de oude situatie had de A4 bij Leiden en Leiderdorp slechts 2×2 rijstroken. In 2010 en 2011 stond de brug over de Oude Rijn bovenaan de jaarlijkse file top 50. In het kader van de spoedaanpak voor fileknelpunten van de toenmalige minister Camiel Eurlings werd het knelpunt aangepakt – overigens met vertraging dankzij een rechtszaak aangespannen door een milieubeweging. De weg werd verdiept (her-)aangelegd en er kwam een aquaduct voor de Oude Rijn. Ten zuiden van het verdiepte stuk weg werd de hoofd- en parallelstructuur aangelegd. 

Lees ook:

Filedruk flink gestegen

Randstad wordt weer drukker

Nieuwe parallelbaan A4 Leiden

Einde nare bottleneck Leiden

 

Klik hier voor het nieuwsoverzicht

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie