22 mei Europese verkiezingen...
| 11:11 | Korneel Luth

22 mei Europese verkiezingen…

Een ver-van-je-bed-show, of juist niet?

Op 22 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Traditioneel is er in Nederland een lage opkomst. De Brusselse politiek is ondoorzichtig voor velen en ondemocratisch. Heeft het wel zin om te stemmen, en zo ja op welke partij moet je dan stemmen?

Wat betreft de eerste vraag, bedenk je dit eens. Bijna tachtig procent van alle wet- en regelgeving rond het wegtransport, komt rechtstreeks uit Brussel. Dus waarschijnlijk heeft het wel degelijk zin om op een goeie partij te stemmen. Zeker gezien het feit dat er de laatste jaren vooral een boel ellende uit Brussel is gekomen zoals de oneerlijke concurrentie in het wegtransport. Bovendien is het Europees Parlement het enige echt democratische instituut van de EU.

Verkiezingsdebat

Maar welke partij wordt ’t dan? En welke Nederlandse Europarlementariër? Om daar enigszins een beeld in te krijgen had TLN van alle in Brussel vertegenwoordigde Nederlandse partijen een Europarlementariër (of aspirant Europarlementariër) met verstand van wegtransport uitgenodigd voor een verkiezingsdebat op 22 april in Den Haag.

Opkomen voor Nederlandse transportbelangen in Brussel

Truckstar was erbij en het verslag hiervan lees je in het komende nummer, inclusief de standpunten van de verschillende partijen en Europarlementariërs. Goed om nu al te weten is in ieder geval het volgende: De zes aanwezige Europarlementariërs waren in hun antwoorden verenigd in het opkomen voor Nederlandse transportbelangen in Brussel.

Cabotage, bizarre boetes en toekomstige tol

Het belangrijkste punt hierin is het in stand houden van de huidige cabotage-wetgeving en het strenger controleren hierop, oftewel het beschermen van de interne transportmarkt. Alle zes Euro-politici zijn hier voor. Bovendien lijken de Europarlementariërs sowieso goed te begrijpen dat er nu oneerlijke concurrentie plaatsvindt in het wegtransport.

Een ander heikel punt is het probleem van de bizarre boetes. Vooral Frankrijk blijkt een drama te zijn. Hoewel alle Europarlementariërs het erover eens zijn dat daar iets aan moet veranderen, verschillen de meningen over hoe dat zou moeten.

Ook verschillen de meningen over of het wegtransport verder moet belast moet worden door Europa met allemaal milieu-achtige heffingen, en over of Europa moet bepalen welke vervoersmodaliteit (binnenvaart, spoor, weg, short-sea, etc) gebruikt wordt. Kunnen bedrijven dat zelf bepalen, of moet Europa dat voor ons bepalen?

Feit is dat stemmen op donderdag 22 mei belangrijk is, zeker voor chauffeurs. Lees daarom het komende nummer van Truckstar.

Aan de levendige en inhoudelijk goeie discussie deden mee:

Peter van Dalen – ChristenUnie / Europese Conservatieven en Hervormers (zie openingsfoto)

Wim van de Camp – CDA / Europese Volkspartij

Mark Dijk – VVD / Alliantie Liberalen en Democraten voor Europa

Gerben-Jan Gerbrandi – D66 /  Alliantie Liberalen en Democraten voor Europa

Dennis de Jong – SP / Europees Unitair Links/Noords Groen Links

Agnes Jongerius – PvdA / Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten

GroenLinks – wel vertegenwoordigd in het Europees Parlement, maar niet aanwezig tijdens dit verkiezingsdebat en ook de PVV was niet aanwezig.

22 mei Europese verkiezingen...
Dennis de Jong van de SP (midden) zit in Europa in een extreem linkse fractie en is daarin een gematigde stem. Hij wil vooral voor de kleinere Nederlandse transportbedrijven opkomen. Gerben-Jan Gerbrandi van D66 (links) en Mark Dijk van de VVD (rechts) zitten in dezelfde fractie van de liberalen en willen beiden voorlopig geen verdere verruiming van de cabotageregelgeving.

Extra foto's Truckstar 04/2016
Agnes Jongerius van de PvdA (links) kent het transport goed vanuit haar vakbondsverleden en wil zich hard gaan maken voor gelijk loon voor gelijk werk. Wim van de Camp van het CDA (rechts) volgt op transportgebied Corien Wortmann op in de fractie van de EVP in het Europarlement en is voorstander van een streng cabotagebeleid, en een strengere handhaving daarop.

22 mei Europese verkiezingen...
Mark Dijk (VVD) is tegen het vrijgeven van de cabotage omdat de loonverschillen veel te groot zijn. Maar hij zegt terecht dat Nederland in het verleden enorm geprofiteerd heeft van cabotage in andere landen. Hij is tegen extra milieuheffingen voor het vrachtverkeer en zegt dat het wegtransport per vervoerde eenheid lading al schoner is dan andere modaliteiten.

22 mei Europese verkiezingen...
Peter van Dalen vecht al jaren tegen onredelijke boetes. Maar één Europese handhavingsautoriteit, als oplossing voor dit probleem ziet hij niet zitten, in tegenstelling tot enkelen van zijn collega’s: “Daar moet je niet aan beginnen. Je geeft Europa één vinger en voor je het weet, zitten we opgescheept met een enorm bureaucratisch systeem.” Van Dalen ziet meer heil in een handhavings-handboek dat momenteel door Eurocontrolroute wordt samengesteld.

 

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie